Belangrijke spelers in de pluimveewaardeketen bundelen krachten

Belangrijke spelers in de pluimveewaardeketen bundelen hun krachten om van insecten afgeleide voederingrediënten in pluimveediëten te evalueren!

Sleutelspelers in de waardeketen van pluimvee. (Photo credits Guy Ackermans) v.l.n.r. (Michel van Spankeren – Protix, Joost Sparla – ForFarmers, Arya Rezaei Far – Wageningen Livestock Research, Josef Benedikt Bachmeier – PHW Group, Willem Tel – Esbro, Istvan Fodor – Wageningen Livestock Research, Ziming Wang -Wageningen Livestock Research (stage), Piet van Wikselaar – Wageningen Livestock Research, Jan van Harn – Wageningen Livestock Research, Teun Veldkamp – Wageningen Livestock Research (projectleider) – Leon Luyben – Protix)

Een consortium van Nederlandse pluimveeketenspelers bundelt de krachten in een publiek-private samenwerking op het gebied van insecten als eiwitbron in pluimveevoer. Protix, ForFarmers, PHW Group’s Nederlandse entiteit Esbro, Venik en Wageningen Livestock Research gaan de komende twee jaar nauw samenwerken. Hun gezamenlijke inspanning is om te onderzoeken hoe ingrediënten van insecten uit de zwarte soldaatvlieg in pluimveevoer de duurzaamheids-, gezondheids- en welzijnsparameters van langzaam groeiende vleeskippen beïnvloeden.

Insecten zijn van nature een gunstige voedselbron voor pluimvee. Het voeren van insecten aan pluimvee is nu een interessante kans om laagwaardige biologische bijproducten om te zetten in hoogwaardige voeringrediënten, aangezien de Europese Commissie het gebruik van insectenmeel in pluimvee- en varkensvoer in september 2021 goedkeurd. Deze kans zou het assortiment kunnen uitbreiden van voedergrondstoffen voor kippenproducenten, maar er is nog meer informatie nodig voor de hele pluimveeketen. Het consortium gaat ijverig verder met een op wetenschap gebaseerde benadering om potentieel waarde toevoegende elementen van kippenvoer te evalueren dat insectenbestanddelen van de zwarte soldaatvlieg (BSF) bevat.

Drie fasen

Het onderzoeksproject zal in drie fasen worden uitgevoerd, beginnend op 31 mei 2022, met een pilot om de effecten van verschillende opnameniveaus van BSF-larven afgeleide ingrediënten in pluimveevoer te bestuderen. Op basis van de uitkomsten van deze pilot worden op grote schaal verschillende vleeskuikenvoeders getest in kippenhouderijen. In de derde fase zullen BSF-producten in vleeskuikenvoer in combinatie met andere alternatieve regionaal geteelde eiwitbronnen worden getest om deze effecten te bestuderen.

De weg wijzen

Nederland is internationaal marktleider met een sterke, innovatieve en hoogproductieve agrifoodsector. In publiek-private samenwerkingen (PPS) werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen aan oplossingen voor duurzamere voedermiddelen. Dit nieuwe PPS ondersteunt de Nederlandse nationale Kennis- & Innovatieagenda en de Nationale Eiwitstrategie, evenals de Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie – het bevorderen van een circulair agrofoodsysteem met het gebruik van duurzame en lokale ingrediënten. Het PPP heeft tot doel bij te dragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van de EU-veehouderij van eiwitten uit derde landen en tegelijkertijd de kringlooplandbouw te bevorderen.

Marcus Keitzer, bestuurslid van PHW Group en verantwoordelijk voor Alternative Proteins zegt: “Voortdurende identificatie en wetenschappelijke evaluatie van innovatieve alternatieven voor conventionele pluimveevoeringrediënten zijn belangrijke elementen van onze duurzaamheidsstrategie. Daarom willen we vanuit verschillende invalshoeken de specifieke impact onderzoeken van de opname van insecten afgeleide voercomponenten in pluimveevoer in langzaam groeiende vleeskuikens. Dit PPS stelt ons in staat om dit samen te doen met enkele van de meest gerenommeerde instellingen in de insecten- en landbouwsector in Europa.”

“De ongekende tijden van vandaag onthullen pijnlijk de urgentie om het evenwicht met de natuur te herstellen. Duurzame ingrediënten spelen daarbij een belangrijke rol.” aldus Kees Aarts, oprichter en CEO van Protix. “Bij Protix zijn we geboren uit duurzaamheid en we zijn trots om onze krachten te bundelen met deze pioniers en samen te werken in een geïntegreerde waardeketenbenadering.”

“De groeiende wereldwijde vraag naar dierlijke eiwitten vraagt ​​om innovatieve en duurzame voer- en boerderijoplossingen. Insecteneiwit zou een belangrijke rol kunnen spelen als alternatieve en duurzame eiwitbron in diervoeder. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van de ambitie en verantwoordelijkheid van ForFarmers om onze kennis te ontwikkelen en te innoveren voor de toekomst van de landbouw”, stelt Joost Sparla, Marketing Director Poultry bij ForFarmers.