Fijnstof aanpakken bij de bron

Het mag inmiddels bekend zijn: de productie van kippenvlees heeft, in vergelijking met rund- en varkensvlees, minder impact op het milieu door een lagere CO2 uitstoot*. Toch liggen er in de pluimveebranche genoeg kansen om de productie van kip nog milieuvriendelijker te maken. Bij ESBRO vinden we dat dit de volle aandacht verdient. Een van onze meest recente projecten draait om het terugdringen van fijnstof bij onze vleeskuikenhouderijen.

Endotoxinen: een gezondheidsrisico

In vleeskuikenhouderijen komen fijnstoffen voor. Het overmatig inademen van fijnstoffen waar endotoxinen aan gebonden zijn kan leiden tot longontsteking, verergering van astma en COPD en hart- en vaatziekten. Deze uitstoot van onze vleeskuikenhouderijen wordt tot een minimum beperkt, omdat we zijn uitgerust met state-of-the-art apparatuur. Endotoxinen en fijnstof vormen ook een risico voor de gezondheid van de dieren in de stal. Daarom is het voor Esbro ook belangrijk om de bron van de productie van endotoxinen aan te pakken. Zo werken we aan een optimale omgeving voor dieren en verzorgers.

De bron van endotoxinen

De belangrijkste bron van endotoxinen zijn uitwerpselen van kuikens. Dit is vaak vermengd met het strooisel in de stal en in mindere mate de veren en huidschilfers van het kuiken. Endotoxinen kunnen vanuit het strooiselmest met fijnstof in de stallucht terecht komen en vervolgens via de ventilatielucht in de leefomgeving. De hoeveelheid emissie van fijnstof met endotoxinen wordt bepaald door verschillende factoren. Zoals het ventilatiepatroon, de genetische achtergrond van het vleeskuiken, de samenstelling van het microbioom (de bacteriepopulatie in de darm) en de fysiologie van het kuiken. Wanneer het mogelijk is om de emissie van endotoxinen van het kuiken zelf te verminderen, zal dus ook de concentratie endotoxinen in de stal en buiten de stal verder omlaaggaan.

Doelstelling en aanpak van het onderzoek

In samenwerking met Wageningen University & Research en onze ketenpartners ForFarmers, Speerstra Feed Ingredients en Probroed onderzoeken we of het endotoxinen niveau in de stallucht omlaag kunnen brengen. We onderzoeken drie mogelijkheden: (1) door een andere samenstelling van de voeding kijken we of er minder endotoxinen worden uitgescheiden via de mest, (2) door via de genetische achtergrond van het kuiken en de interactie daarvan met de voersamenstelling de endotoxinen uitscheiding via de mest te verlagen, en (3) door via het beïnvloeden van de uitkomstomgeving (al dan niet gecombineerd met vroege voeding) de uitscheiding via de mest te verlagen.

Dierwelzijn en diergezondheid is van belang

Naast het effect van deze interventies op de uitscheiding van endotoxinen door het vleeskuiken worden ook de effecten op diergezondheid, dierwelzijn (inclusief diergedrag) en productie gemeten. Dit doen we om een negatief effect op de interventies te voorkomen. En bij voorkeur toe te werken naar win-win situaties, met een positief effect op de algehele duurzaamheid van de vleeskuikenproductie.

Overige initiatieven om fijnstof te verminderen

Esbro streeft er dagelijks naar om de keten voor dier, mens en milieu te optimaliseren. We werken ook aan andere technieken om fijnstof, met daaraan gehechte endotoxinen, uit de stal te verwijderen. Zoals methoden om tussentijds de mest uit de stal te verwijderen. De verschillende projecten zijn aanvullend op elkaar, en werken samen toe naar een significante reductie in emissie van fijnstof met daaraan gebonden endotoxinen.

Lees hier meer over het onderzoek.

*Bron: Stichting Voedingscentrum Nederland

Fijnstof aanpakken bij de bron

Menu