Onderzoek naar beïnvloeden endotoxinen

Uitstoot aanpakken bij de bron.

Bij Esbro werken we al jaren aan allerlei oplossingen die onze uitstoot verminderen. Neem bijvoorbeeld onze luchtwasser. Die zorgt ervoor dat we eventuele geuroverlast voor omwonenden minimaliseren. Ook de stallen van de pluimveehouders waar onze kuikens opgroeien, hebben op dit gebied onze volle aandacht. Daarin werken we samen met partners zoals de WUR (Wageningen University & Research). Ons laatste project gaat over uitstoot. We geven je graag een update.

Schadelijke fijnstof

Een van onze projecten richt zich op endotoxinen. Simpel gezegd zijn endotoxinen celwandresten van bacteriën. Als deze organismen afsterven komen de endotoxinen vrij. Deze endotoxinen kunnen zich binden aan bijvoorbeeld stofdeeltjes, die in de stal aanwezig zijn. Zo kunnen ze zich gemakkelijk in de omgeving verspreiden.

Nadelig voor mens en dier

Fijnstof waar endotoxinen aan gebonden zijn, vormt een risico voor de volksgezondheid. Je kunt er koortsachtige verschijnselen en luchtwegklachten van krijgen. Het is trouwens ook schadelijk voor dieren in de stal. Daarom is het belangrijk de uitstoot aan te pakken. In dit project werken we aan het verminderen van de endotoxine uitstoot door vleeskuikens.

Het begint in de kuikendarm

De belangrijkste bron van endotoxinen? Dat zijn de uitwerpselen van de kuikens (vaak vermengd met het strooisel in de stal). Er is waarschijnlijk een relatie tussen de endotoxinen in de uitwerpselen van het kuiken en de samenstelling van de bacteriepopulatie in de darm van het kuiken. Kun je die samenstelling beïnvloeden, dan zou dat ook effect moeten hebben op de uitscheiding van endotoxinen.

Ander voer heeft effect

We hebben onderzocht of de samenstelling van het voer een verschil maakt. Dat blijkt! Door middel van voersamenstelling of voeradditieven is het mogelijk om de uitscheiding van endotoxinen te beïnvloeden. Uiteraard willen we niet dat dit effect heeft op dierenwelzijn, diergezondheid en technische prestaties. Gelukkig bleek uit onderzoek dat dit niet het geval was. Een belangrijke stap!

Vervolgstappen

In vervolgonderzoek kijken we nu naar het effect van een voeradditief, het tijdstip van eerste voeding en het ras van het kuiken. Deze resultaten worden momenteel verwerkt. Aan het eind van het project hopen we duidelijkheid te hebben over hoe we de endotoxine uitscheiding door het kuiken kunnen beïnvloeden, met behoud van diergezondheid, dierenwelzijn en technische prestatie. We houden je hierover graag op de hoogte.