MVO.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dierenwelzijn.

Onze verantwoordelijkheid.

Onze volle aandacht tijdens slacht

Dierenwelzijn heeft bij ons de volle aandacht. Zo is de wachtruimte voor de dieren verduisterd. Dit zorgt voor vele malen minder stress. Door ons verdovingssysteem (eerst met zuurstof, daarna met CO2) worden de kippen op een rustige manier klaar gemaakt voor de slacht. Bijkomend voordeel van deze methode is dat er minder bloedingen terug te vinden zijn in het eindproduct.

Verzadigde vochtige lucht

Aansluitend worden de kuikens ook niet meer traditioneel gebroeid in een waterbad. De veren worden ontdaan met de nieuwste techniek van Marel Stork Poultry: met verzadigde vochtige lucht. De kans op besmetting wordt zo verder teruggebracht. Daarbij besparen we ook flink op ons waterverbruik.

Duurzaamheid.

Bewust in elke stap.

Vooruitstrevend in duurzaamheid

Duurzaam slachten kan alleen wanneer er slimme technieken gebruikt worden. En dat doen we volop. Bijvoorbeeld door onze gekoelde ruimtes extra te isoleren. Of met onze koelinstallaties, die met behulp van een natuurlijk koudemiddel per ruimte exact de temperatuur bepalen. En onze terugwin installatie voor hergebruik van de warmte en onze eigen ondergrondse waterzuiveringsinstallatie.

Mens en omgeving.

Geen uitstoot, optimale veiligheid.

Als pluimveeslachterij zijn we ons extra bewust van onze rol in onze directe omgeving. Juist daarom hebben we in ons pand een ‘luchtwasser’ aangebracht. Geuren worden door deze luchtwasser op biologische wijze geneutraliseerd.

Geuren worden door deze luchtwasser op biologische wijze geneutraliseerd. Eerst wordt de lucht gewassen. Vervolgens worden de geuren afgebroken en geneutraliseerd door een bed van wortelhout. Hierdoor is er geen uitstoot op de directe omgeving.

Medewerkers en bezoekers

We werken elke dag in een productieomgeving met een kwetsbaar product. Dat vraagt om optimale veiligheid voor medewerkers en bezoekers. Om die veiligheid te garanderen, hebben we een flink pakket aan maatregelen. Zo worden er regelmatig RI&E’s uitgevoerd, zijn we BRC gecertificeerd en hebben we een safety manager in dienst.

Esbro is ZNU
gecertificeerd.

Esbro heeft eind 2022 de uitgebreide audit van de duurzaamheidsnorm door het Center for Sustainable Corporate Management (ZNU) van de Universiteit Witten-Herdecke ondergaan. Sinds april 2023 is het officieel: we zijn geslaagd met het cijfer ‘zeer goed’!

Duurzaamheid is grenzeloos

De certificering is uitgevoerd door de IFTA. Acht andere PHW Group-locaties zijn al succesvol gecertificeerd volgens de ZNU ‘Duurzame Economie’ standaard. Katrin Metschies, hoofd van Sustainability Management en Corporate Communications bij de PHW Group is trots: “Deze geweldige prestatie van Esbro bewijst eens te meer dat we als groep die in heel Europa actief is, dezelfde duurzaamheidsdoelstellingen en -normen nastreven met onze dochterondernemingen. Duurzaamheid is stevig verankerd in onze bedrijfscultuur en we streven er altijd naar om onze inzet binnen de groep verder uit te breiden en uniforme normen te verankeren”.

Focus van de audit

De audit bestaat uit verschillende onderdelen. De focus ligt bijvoorbeeld op continue verbetering van het dierenwelzijn en het zorgvuldig gebruik van hulpbronnen. Een ander deelgebied betreft innovatieve milieutechnologieën. Esbro kon hier punten scoren met het AecoFat project, waarin dierlijke vetten uit het afvalwater worden gescheiden en geschikt worden gemaakt als biobrandstof. Daarnaast is de uitbreiding van de business area alternatieve eiwitbronnen op de Nederlandse locatie positief beoordeeld. Ook onderwerpen als arbeidsveiligheid, brandbeveiliging en gezondheidsmanagement zijn onder de loep genomen.

Samen blijven investeren

Verder beoordeelde de IFTA ook de groepsbetrokkenheid als ‘zeer goed’. “Duurzaamheid is een houding die in alle bedrijfsactiviteiten moet doordringen. Sinds 2009 zijn wij als groep intensief bezig met het thema duurzaamheidsmanagement en de ontwikkeling van passende structuren op onze locaties. Wij volgen altijd ons motto ‘We moeten nooit stoppen met verbeteren’ en zullen blijven investeren in onze duurzaamheidsactiviteiten. Het verantwoord en duurzaam produceren van voeding voor vandaag en morgen is en blijft ons uitgangspunt” alsdus Katrin Metschies.

Duurzaamheid als integraal onderdeel van bedrijfsontwikkeling

Bijna 15 jaar geleden werd het startsein gegeven: de PHW Group is sinds 2010 sponsor en partner van het Center for Sustainable Corporate Management (ZNU) van de Universiteit Witten-Herdecke. Sinds 2012 zijn de zes Duitse Wiesenhof-productielocaties achtereenvolgens door onafhankelijke certificeringsinstanties gecertificeerd volgens de ZNU-standaard “Duurzaam Management’. Bovendien is het PHW-hoofdkantoor in Rechterfeld in 2020 met succes gecertificeerd. De ZNU-standaard dient om de duurzaamheidsactiviteiten van bedrijven te systematiseren en is bedoeld om hun duurzame ontwikkeling te ondersteunen en te bevorderen.

Uitrol naar het buitenland

“We zijn blij dat de PHW Group haar duurzaamheidsmanagementsysteem de afgelopen 10 jaar heeft ingericht in overeenstemming met onze ZNU-standaard voor duurzaam ondernemen en dit consequent uitrolt naar andere locaties – nu ook op een buitenlandse locatie, waar we erg blij mee zijn” zegt Dr. Christian Geßner, medeoprichter en hoofd van het Centrum voor Duurzaam Management aan de Universiteit Witten/Herdecke.

Continue documentatie van alle duurzaamheidsactiviteiten

De PHW Group heeft in 2017 en 2020 al twee duurzaamheidsrapporten gepubliceerd. We werken momenteel aan ons derde rapport, dat naar verwachting in de zomer/herfst 2023 zal verschijnen. Het Duurzaamheidscharter, dat informatie geeft over mijlpalen en doelstellingen, biedt gedetailleerde informatie over het huidige duurzaamheidsengagement.

De nieuwste technieken.

En wat we daar mee doen.